Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


08.10.2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal veľvyslancovi SR v Dubline učebnice pre vzdelávacie centrum Slovákov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa stretol v Dubline s veľvyslancom Slovenskej republiky v Írsku Igorom Pokojným. Hlavnou témou pracovného stretnutia bola problematika vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahraničí. Riaditeľ ŠPÚ zároveň odovzdal veľvyslancovi vlastivedy pre štvrtý ročník základnej školy. Učebnice sú určené pre Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku, ktoré každoročne navštevujú deti z desiatok slovenských rodín.

„ŠPÚ sa snaží dlhodobo pomáhať uľahčovať prácu Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Írsku, ktoré plní nezastupiteľnú úlohu pri výučbe slovenských detí v ich materinskom jazyku. Vysoko si ceníme odhodlanie vedenia vzdelávacieho centra, ktoré takýmto spôsobom prispieva k zachovaniu slovenského jazyka, kultúry a tradícií pre budúce generácie. Zároveň dáva šancu deťom slovenských rodičov, aby sa mohli vrátiť na Slovensko a plnohodnotne sa zaradiť do pracovného procesu  v domovine svojich predkov,“ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk po skončení mítingu na veľvyslanectve.

Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku oslávilo pred rokom 10. výročie školskej prevádzky. Deti, ktoré pravidelne navštevujú centrum, aby nestratili kontakt s materinskou rečou, učia na obidvoch stupňoch základnej školy slovenskí učitelia, ktorí nadobudli prax na Slovensku. Niekoľko desiatok slovenských detí zo širšieho okolia sa vzdeláva v dvoch centrách - v Dubline a v pobočke v Corku. Vyučovanie je každú druhú sobotu, pričom niektoré deti do centier cestujú aj štyri hodiny. Vzdelávajú sa tu od materskej školy až po prípravu na maturitné skúšky, pretože Írsko umožňuje maturovať zo všetkých jazykov Európskej únie. Túto možnosť využíva veľa mladých ľudí zo slovenským ale aj iným materinským jazykom.

„Slovenčina je dôležitá pre tie deti aj preto, že mnohé z nich chcú študovať na slovenských vysokých školách. Preto robíme všetko pre to, aby vzdelávacie centrá pre našich krajanov v zahraničí dostali zo slovenskej strany viac podpory, a musím povedať, že veľmi úzko spolupracujeme práve s riaditeľkou vzdelávacieho centra v Dubline Máriou Pacherovou,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ.

ŠPÚ spolupracuje so zástupcami vzdelávacích centier na tvorbe vzdelávacích štandardov a pomáha im s tvorbou učebníc, potrebných pre výučbu vo vzdelávacích centrách. Aktuálne úlohy operatívne rieši v spoločnej pracovnej komisii ŠPÚ pre Slovákov žijúcich v Európe aj v zámorí. Komisia po prvý raz zasadala 14. júna v Bratislave počas osláv 70. výročia vzniku Štátneho pedagogického ústavu.