Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


07.11.2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk na oceňovaní žiakov a študentov Žilinského kraja

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa zúčastnil na kultúrnom programe v Dolnom Kubíne spojenom so slávnostným oceňovaním žiakov a študentov Žilinského kraja.

Žiaci a študenti základných škôl, gymnázií a stredných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu v Žiline, si prevzali ocenenia za vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a za športové úspechy od ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej a prednostu Okresného úradu Žilina Michala Lavríka. Na slávnostnom podujatí sa okrem ŠPÚ zúčastnili aj zástupcovia ďalších inštitúcií z výchovno – vzdelávacej oblasti zo Slovenska.

„Je dobré, že v Žilinskom kraji už po druhý raz za účasti pani ministerky udeľujú odmeny za dobre vykonanú prácu a usilovnosť, ktorá povzbudzuje žiakov k presvedčeniu, že napĺňať ambíciu byť lepší ako ostatní, je správny krok. Navyše, ocenenia žiakov sú motiváciou nielen pre nich samotných, aby na sebe pracovali ešte viac, ale aj poďakovaním a zároveň ďalšou výzvou aj pre ich učiteľov, ako aj ďalších pedagogických a výchovných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na kreovaní mladej generácie,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.