Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


20.07.2018

ŠPÚ a ITAS budú spolupracovať na príprave stratégie na podporu digitálnych a matematických zručností

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a zástupcovia IT Asociácie Slovenska riešili na pracovnom rokovaní otázky tvorby koncepcie digitálneho vzdelávania vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch v základných a stredných školách a prípravy rozvoja ďalšieho vzdelávania učiteľov informatiky a matematiky.

„Dohodli sme sa, že budeme spoločne participovať na príprave materiálu pre vytvorenie Stratégie rozvoja matematických a digitálnych zručností v regionálnom školstve a na príprave projektu rozvoja vzdelávania  učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov v digitálnych a matematických zručnostiach v základných a stredných školách,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. 

Zástupcovia ŠPÚ a ITAS opakovane zdôraznili, že pre informačno-komunikačný priemysel, ktorý je jedným z kľúčových sektorov hospodárstva SR, je nevyhnutné pripraviť oveľa viac absolventov  príslušných odborov na stredných a aj vysokých školách. To však nepôjde bez skvalitnenia vyučovania matematiky a informatiky.

„Nie je žiadnou novinkou, že prvou podmienkou zlepšenia situácie na trhu práce je motivácia mladých ľudí pre štúdium technických a IKT odborov na stredných aj vysokých školách. Druhou podmienkou je zvýšenie kvality štúdia týchto odborov prostredníctvom zlepšenia kvality pedagogického personálu a ich zodpovedajúceho finančného ohodnotenia,“ podčiarkol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk . ŠPÚ môže v tomto procese pomôcť napríklad obnovením  a aktualizáciou úspešného projektu ďalšieho vzdelávania učiteľov informatiky v základných a stredných školách, ktorý bol podporovaný z Európskeho sociálneho fondu v rokoch 2008 – 2011.