Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


04.12.2018

Informácia o zasadnutí Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 10. decembra 2018

Dňa 10. decembra 2018 o 10.00 hod. sa v budove Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, Bratislava (zasadacia miestnosť na 4. poschodí) uskutoční 16. zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (ďalej i „Výbor“). Predpokladaný čas ukončenia je o 12.00 hod.

V prípade záujmu o účasť na zasadnutí je možné zaregistrovať sa odoslaním žiadosti na lucia.ivicova@minedu.skdenisa.duranova@statpedu.sk v termíne do 5. 10. 2018 do 12.00 hod.
Účasť verejnosti sa umožňuje len do naplnenia kapacity miestnosti, v ktorej Výbor rokuje.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Návrh úpravy Štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
 3. Informácia o Ľudsko-právnej implementačnej schôdzke OBSE 2018 vo Varšave a o výstupoch zo zasadania OBSE vo Viedni k Tvorbe politiky pre výchovu a vzdelávanie v oblasti ľudských práv v OBSE regiónoch
  (MŠVVaŠ SR - SNIV)
 4. Informácia o Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na  území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2017 – 2018
  (ÚSVNM)
 5. Stručná prezentácia výkonu SR v Rade OSN pre ľudské práva (MZVaEZ SR)
 6. Návrh plánu činnosti Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania na rok 2019
 7. Rôzne