Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Riaditeľ ŠPÚ odovzdal cenu za najlepšiu metodickú prácu v súťaži Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

13. jún 2017

Riaditeľ ŠPÚ odovzdal cenu za najlepšiu metodickú prácu v súťaži Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal cenu za najlepšiu metodickú prácu v kategórii učiteľov základných škôl v celoslovenskej súťaži Kľúče od kráľovstva Márie Terézie učiteľke Marte Jakubišinovej zo Spojenej školy internátnej v Prakovciach.

Čítať celý článok

 
Výzva na registráciu - 2. ročník medzinárodného podujatia Európa začína na Lampeduse 2017

12. jún 2017

Výzva na registráciu - 2. ročník medzinárodného podujatia Európa začína na Lampeduse 2017

Stredné školy a žiaci stredných škôl vo veku 16 – 18 rokov majú možnosť prihlásiť sa na 2. ročník medzinárodného podujatia Európa začína na Lampeduse, ktoré sa uskutoční v dňoch 30. 9. – 3. 10. 2017 na ostrove Lampedusa.

Čítať celý článok

 
Workshop o inklúzii v ŠPÚ

12. jún 2017

Workshop o inklúzii v ŠPÚ

Na workshope v ŠPÚ prezentovali výsledky analýzy procesov integrácie a inklúzie

Čítať celý článok

 
25. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

07. jún 2017

25. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 25. ročníka celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, do ktorej sa zapojili žiaci z ôsmich štátov vrátane USA, prebehlo v priestoroch historickej cisársko-kráľovskej jazdiarne v Nových Zámkoch.

Čítať celý článok

 
Zamestnanci ŠPÚ si vyskúšali rôzne aplikácie v didaktike jazykov

06. jún 2017

Zamestnanci ŠPÚ si vyskúšali rôzne aplikácie v didaktike jazykov

Zamestnanci ŠPÚ si dnes na počítačovom školení na tému Položková analýza v zmysle teórie IRT vyskúšali využitie rôznych aplikácií v didaktike cudzích jazykov, ako aj v slovenskom a v maďarskom jazyku.

Čítať celý článok

 
Školenia pre učiteľov pokračujú

02. jún 2017

Školenia pre učiteľov pokračujú

Výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ dňa 15.5.2017 zrealizovali v Rakovci nad Ondavou na pozvanie p. riaditeľky PaedDr. J. Lehotayovej ďalšie semináre pre učiteľov.

Čítať celý článok

 
UČITELIA VŠEOBECNO-VZDELÁVACÍCH PREDMETOV VO VYŠŠOM STREDNOM VZDELÁVANÍ NAVŠTÍVILI SÍDLO OSN VO VIEDNI

29. máj 2017

UČITELIA VŠEOBECNO-VZDELÁVACÍCH PREDMETOV VO VYŠŠOM STREDNOM VZDELÁVANÍ NAVŠTÍVILI SÍDLO OSN VO VIEDNI

Dňa 19. 5. 2017 sa trinásť učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov vo vyššom strednom vzdelávaní zúčastnili vzdelávacej aktivity na tému Výučba o Organizácii Spojených národov a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja, ktorá bola organizovaná Štátnym pedagogickým ústavom v spolupráci s Informačným servisom Organizácie Spojených národov vo Viedni.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ bude spolupracovať s Raabe a Expol pedagogika na skvalitňovaní škôl aj učiteľov

24. máj 2017

ŠPÚ bude spolupracovať s Raabe a Expol pedagogika na skvalitňovaní škôl aj učiteľov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupcami Raabe a Expol pedagogika o ďalšej spolupráci v oblasti výchovno-vzdelávacích aktivít pre učiteľov a školy.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ prezentoval návrhy riešení na zlepšenie výsledkov testovania žiakov v štúdii PISA

18. máj 2017

ŠPÚ prezentoval návrhy riešení na zlepšenie výsledkov testovania žiakov v štúdii PISA

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní pod záštitou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana zorganizovali na Žilinskej univerzite v Žiline celoslovenskú odbornú konferenciu k výsledkom medzinárodnej štúdie PISA 2015 - Výzvy pre slovenské školstvo.

Čítať celý článok

 
Členovia PK ŠPÚ pre biológiu upozorňujú na absenciu tematických učebníc

17. máj 2017

Členovia PK ŠPÚ pre biológiu upozorňujú na absenciu tematických učebníc

V súvislosti s otázkou aktualizácie existujúcich učebníc biológie pre základné školy a gymnáziá zdôraznili členovia Predmetovej komisie Štátneho pedagogického ústavu opäť potrebu tematických učebníc biológie pre žiakov gymnázií.

Čítať celý článok

 
Riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka ocenila Slovenská rada rodičovských združení medailou

15. máj 2017

Riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka ocenila Slovenská rada rodičovských združení medailou

Riaditeľa ŠPÚ doc. PhDr.Ľudovíta Hajduka, PhD. ocenila Slovenská rada rodičovských združení medailou za podiel na zvyšovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

Čítať celý článok

 
Workshop v ŠPÚ s nemeckým lektorom Jensom Krügerom pre učiteľov

11. máj 2017

Workshop v ŠPÚ s nemeckým lektorom Jensom Krügerom pre učiteľov

V Štátnom pedagogickom ústave sa konal ďalší workshop pre učiteľov nemeckého jazyka. Nemecký lektor Jens Krüger na ňom predstavil slovenským pedagógom rôzne aktivity, ktoré žiakov nielen zaujmú, ale vedú aj k zlepšeniu ich komunikatívnych zručností.

Čítať celý článok

 
Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

10. máj 2017

Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

Jesenná akadémia 2017

Demokratické školské prostredie pre všetkých

Čítať celý článok

 
Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka v stredných školách.

10. máj 2017

Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka v stredných školách.

Jens Krüger a Vladimíra Kolocová vo svojom workshope predstavia rôzne aktivity, ktoré vedú žiakov k zlepšeniu komunikatívnych zručností a zároveň motivujú nielen žiakov ale aj učiteľov.

Čítať celý článok

 
Experimentovanie po nemecky, teda učiť sa cudzí jazyk, môže byť aj zábavné

05. máj 2017

Experimentovanie po nemecky, teda učiť sa cudzí jazyk, môže byť aj zábavné

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave a Nadáciou Volkswagen Slovakia informoval dnes médiá o využívaní pedagogického prístupu CLIL na hodinách prírodovedných predmetov v základných školách na Slovensku.

Čítať celý článok