Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

SEMINÁR PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL K TVORBE A METODIKE HODNOTENIA UČEBNÍC PRE UČITEĽOV Z NITRIANSKEHO, TRNAVSKÉHO A BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


SEMINÁR PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL K TVORBE A METODIKE HODNOTENIA UČEBNÍC PRE UČITEĽOV Z NITRIANSKEHO, TRNAVSKÉHO A BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Jednou z úloh ŠPÚ schváleného materiálu ministerkou školstva Martinou Lubyovou “Návrh systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov“ je podrobiť učebnice dôkladnej analýze z pohľadu pokrytia ich obsahu ŠVP a získať spätnú väzbu od pedagogickej verejnosti na celkovú koncepciu a kvalitu spracovania učebníc. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámia s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami, ako pracovať s učebnicou a pilotným odskúšaním dotazníka pre učebnice Matematiky, Biológie a Vlastivedy. Seminár je určený najmä pre učiteľov 1. stupňa (Vlastiveda) a 2. stupňa (Matematika, Biológia ).


O konaní seminárov pre ostatné samosprávne kraje Slovenskej republiky Vás budeme informovať.

Program seminára
Prihláška na seminár

V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnený formulár v elektronickej podobe na adresu: silvia.senanova@statpedu.sk , najneskôr do 24. mája  2019.
Seminár je bezplatný. Cestovné hradí vysielajúca organizácia resp. každý účastník sám. Stravovanie bude zabezpečené.