Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zamestnávatelia a vysoké školy predstavili požiadavky na skvalitnenie matematického vzdelávania 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Zamestnávatelia a vysoké školy predstavili požiadavky na skvalitnenie matematického vzdelávania 

Analýza požiadaviek a návrh opatrení na rozšírenie znalostí z matematiky nadväzuje na prácu odbornej komisie Štátneho pedagogického ústavu, ktorej členov pred rokom a pol vymenoval riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

„Materiál je pokračovaním tematickej práce skupiny odborníkov, ktorí analyzovali situáciu v školstve v nadväznosti na trh práce a hľadali riešenia na skvalitnenie súčasného stavu a systému vzdelávania matematiky,“ uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Potrebu zmeny vo vzdelávaní v matematike odôvodnili jej požadovatelia napríklad poklesom úrovne matematických schopností žiakov a absentovaním logiky pri vstupe na SOŠ či učebnicami pre základné školy, v ktorých chýbajú úlohy na precvičovanie a praktické úlohy na finančnú gramotnosť. V konečnom dôsledku si to podľa zástupcov Republikovej únie zamestnávateľov odnesie trh práce, kde chýbajú zamestnanci technického zamerania, pretože Slovensko je priemyselnou krajinou a naopak, miesto si nevedia nájsť absolventi humanitných odborov. Podľa údajov RUZ 57 percent absolventov vysokých škôl nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali a v prípade stredných odborných škôl je to až 64 percent.