Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav - Metodický portál

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - DOBRÉ MENO a PRAVDA AKO ETICKÉ HODNOTY

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - DOBRÉ MENO a PRAVDA AKO ETICKÉ HODNOTY

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Človek a hodnoty

Predmet

etická výchova

Ročník

8.

téma: Dobré meno a pravda ako etické hodnoty

/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/web_eticka-vychova_metodicky-list_dobre-meno-pravda-ako-eticke-hodnoty.doc