Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

ŠPÚ v spolupráci so Slovenskou radou rodičovských združení pripravuje medzinárodnú konferenciu o vzdelávaní Rómov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


ŠPÚ v spolupráci so Slovenskou radou rodičovských združení pripravuje medzinárodnú konferenciu o vzdelávaní Rómov

Hlavným zámerom odbornej konferencie, ktorá bude 4.apríla v Bratislave, je prezentovanie výstupov medzinárodného projektu „Rómsky jazyk-Inovácia-Inklúzia“ zameraných na inovované vzdelávanie rómskeho jazyka podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

„Konferencia o inovácii didaktiky rómskeho jazyka a inklúzii zároveň poskytne priestor pre výmenu príkladov z dobrej praxe inkluzívneho vzdelávania v školách, vrátane vzdelávania Rómov,“ spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Na pracovnom stretnutí v ŠPÚ sa hovorilo aj o otázkach súvisiacich s novou Medzinárodnou organizáciou rodičov (International parents association - IPA), ktorá bola založená 14. mája 2018 a jej členom sa stala aj SRRZ. Ustanovujúca schôdza IPA, na ktorej sa zúčastní aj zástupca ŠPÚ, sa uskutoční na jar budúceho roka vo Viedni. Predsedníčka SRRZ informovala o postupe príprav Európskeho dňa rodičov a škôl, ktorý sa bude konať 7. – 8. júla 2019. Záštitu nad medzinárodným podujatím prijal riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Spoločné aktivity ŠPÚ a SRRZ vychádzajú z uzatvoreného Memoranda o spolupráci, ktoré riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a predsedníčka SRRZ J. Lindtnerová podpísali 2.marca 2018. Cieľom užšej spolupráce obidvoch organizácií  je aktivovanie vzťahov medzi školou a rodinou. Uzatvorením Memoranda dochádza k podpore mobility širšej školskej komunity, ako sú edukátori, rodičia a deti v oblasti vzdelávania sa v sociálnej a finančnej gramotnosti, ľudských práv, sociálnych a podnikateľských zručností, ale aj vo výučbe jazyka, kultúry a histórie Slovenska. Predmetom memoranda sú aj úlohy v oblasti aplikovaného výskumu obsahu, metód a foriem výchovy a vzdelávania a experimentálne overovanie pre deti zo sociálne a zdravotne znevýhodneného prostredia.