Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V ŠPÚ zasadala predmetová komisia pre občiansku náuku

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


V ŠPÚ zasadala predmetová komisia pre občiansku náuku

Ústredná predmetová komisia pre občiansku náuku preto plánuje vytvoriť do začiatku školského roka 2018/2019 aspoň 10 takýchto podkladov pre učiteľov, ktoré budú zverejnené na metodickom portáli ŠPÚ.

Druhá časť stretnutia sa niesla v duchu voľnej diskusie, doplnenej konkrétnymi návrhmi k úpravám vzdelávacích štandardov pre žiakov, ktorí potrebujú dokončiť povinnú školskú dochádzku (2 ročné štúdium – druhá šanca).

Na pracovnom stretnutí riešili členovia ÚPK ON aj prípadné zavedenie povinnej maturity z matematiky a dosah takéhoto kroku na humanitné vzdelávanie v stredných školách. Uviedli argumenty, prečo by direktívny prístup zavádzania nových povinných maturitných predmetov nebol pre slovenské školstvo prospešný.