Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Riaditeľ ŠPÚ odovzdal ceny víťazom celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Riaditeľ ŠPÚ odovzdal ceny víťazom celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

„Teší nás, že žiaci a učitelia zo všetkých krajov Slovenska, majú z roka na rok väčší záujem o túto súťaž, registrovanú ministerstvom školstva, pretože rozvíja zručnosti detí vo výtvarnej, literárnej i elektronickej oblasti a zároveň obohacuje ich vedomosti zo slovenskej histórie, povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti, vlastenectva a k sebareflexii našej národnej identity. Zároveň však venuje pozornosť aj aktuálnym témam našej súčasnosti,“ povedal na slávnostnom podujatí riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, ktorý spolu s riaditeľom ZŠ s MŠ v Šintave Martinom Bodisom, ceny úspešným súťažiacim odovzdal.

Do 9. ročníka súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva bolo prihlásených spolu 784 prác zo všetkých krajov Slovenska, z toho 590 vo výtvarnej časti, 162 v literárnej časti a 32 v elektronickej časti. Zapojili sa všetky kraje na Slovensku. Spomienka na minulosť, Tohto človeka si vážim, Keby som bol Svätopluk a Veľká Morava – tak zneli 4 témy súťaže, ktoré boli spoločné pre všetky jej časti a kategórie.

Súťaž pre základné školy Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, registrovanú MŠVVŠ SR, organizuje Základná škola s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, ktorá je spolu s Maticou slovenskou aj vyhlasovateľom súťaže na celoštátnej úrovni. Trvalú záštitu nad súťažou má od roku 2015 predseda parlamentu SR.