Štátny pedagogický ústav

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

Riaditeľ ŠPÚ odovzdal ocenenia za celoživotný prínos pre psychológiu a pedagogiku profesorom Damiánovi Kováčovi a Zdeňkovi Obdržálkovi

13.11.2019 06:00

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady a Redakčnej rady vedeckého časopisu Pedagogická revue si od riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu a hlavného redaktora Pedagogickej revue...

Čítať celý článok

V ŠPÚ sa uskutoční konferencia venovaná tematike ozdravenia populácie

12.11.2019 06:00

V Štátnom pedagogickom ústave sa 27. novembra uskutoční konferencia Projekt ozdravenia populácie začína v školách a v rodinách. O podrobnostiach programu konferencie rokoval dnes...

Čítať celý článok

Zasadala nadrezortná pracovná skupina pre celoživotné vzdelávanie pedagógov ZŠ a SŠ v oblasti záležitostí EÚ

07.11.2019 06:00

V ŠPÚ rokovali členovia nadrezortnej pracovnej skupiny pre celoživotné vzdelávanie pedagógov základných a stredných škôl v oblasti záležitostí Európskej únie. Krátkodobý cieľ,...

Čítať celý článok

Aktuality

12. november 2019

V Štátnom pedagogickom ústave bude vernisáž výstavy výtvarných diel autora Ruda Hozáka

V Štátnom pedagogickom ústave bude v decembri 2019 vystavovať obrazy výtvarník Rudo Hozák.  Na pracovnom stretnutí sa slovenský umelec s riaditeľom ŠPÚ Ľudovítom Hajdukom dohodol aj na tom, že dva z obrazov venuje Štátnemu pedagogickému ústavu ako najstaršej vedecko-výskumnej inštitúcii v oblasti školstva a pedagogického výskumu na Slovensku.

Čítať celý článok

 

11. november 2019

3. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike už má svojich víťazov

3. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike už má svojich víťazov. Bližšie informácie nájdete v texte článku. Výhercom srdečne blahoželáme.

Čítať celý článok

 

08. november 2019

Výzva na prihlasovanie na kontinuálne vzdelávanie - Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s autormi projektu „Technická škôlka“ otvárajú kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov materských škôl.
Otvorenie vzdelávania je plánované na február - marec 2020.

Čítať celý článok

 

30. október 2019

Rokoval organizačný výbor pre prípravu konferencií Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti

Na pracovnom rokovaní v ŠPÚ sa zišli členovia organizačného výboru pre prípravu pedagogicko-vedeckých konferencií určených predovšetkým učiteľom dejepisu, občianskej náuky a ďalších humanitných predmetov. Zástupcovia ŠPÚ, Matice slovenskej a Ústavu politických vied SAV dohodli na konkrétnych témach, prednášajúcich ale aj na podrobnostiach prípravy a realizácii troch konferencií, ktoré sa uskutočnia vo februári budúceho roka v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Tlačové správy

30. október 2019

Rokoval organizačný výbor pre prípravu konferencií Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti

Na pracovnom rokovaní v ŠPÚ sa zišli členovia organizačného výboru pre prípravu pedagogicko-vedeckých konferencií určených predovšetkým učiteľom dejepisu, občianskej náuky a ďalších humanitných predmetov. Zástupcovia ŠPÚ, Matice slovenskej a Ústavu politických vied SAV dohodli na konkrétnych témach, prednášajúcich ale aj na podrobnostiach prípravy a realizácii troch konferencií, ktoré sa uskutočnia vo februári budúceho roka v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove.

Čítať celý článok

 

29. október 2019

O prevencii radikalizmu a extrémizmu rokoval riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk so štátnym tajomníkom MZVEZ SR  F. Ružičkom

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička a riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, vychádzajúc z odporúčania Stálej delegácie poslancov Národnej rady SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, rokovali na pôde MZVEZ SR o možnosti spolupráce na preventívnych opatreniach pred šírením radikalizmu a extrémizmu s cieľom zvýšiť povedomie o európskych inštitúciách. Zhodli sa na tom, že ak má byť prevencia v tejto oblasti efektívna, musí sa začať vykonávať zavčasu a jednoznačne  vo výchovno-vzdelávacom procese.  

Čítať celý článok

 

22. október 2019

V ŠPÚ sa konal didaktický seminár k aktuálnym trendom vo výučbe dejepisu

Didaktický seminár Aktuálne trendy vo výučbe dejepisu, ktorý sa konal v Štátnom pedagogickom ústave, bol určený pre učiteľov a učiteľky dejepisu v základných a stredných školách. Podujatie bolo prioritne zamerané na rozšírenie obzorov pedagógov v oblasti zapracovania  moderných prvkov výučby (metód a foriem) do predmetu dejepis, motivovanie k aktívnej práci so žiakmi a podnietenie k vlastnému profesijnému rozvoju.

Čítať celý článok

 

22. október 2019

Medzinárodná vedecká konferencia „Psychológia inkluzívnej školy“ s účasťou ŠPÚ

Inkluzívna škola, Psychológia školy a Psychológia inkluzívnej školy, to boli tri časti medzinárodnej vedeckej  konferencie Psychológia inkluzívnej školy, v ktorých vystúpilo so svojimi  príspevkami 21 odborníkov z vysokých škôl a univerzít zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Talianska a Litvy. Témy prednášajúcich v prvej časti konferencie, ktorá sa konala dnes na pôde Paneurópskej vysokej školy v Bratislave,  sa vzťahovali na systém a porovnávanie stavu inklúzie vo formálnom i neformálnom prostredí vzdelávania v jednotlivých krajinách Európskej únie s prioritným zameraním  na štáty,  v ktorých prednášajúci žijú a profesionálne pôsobia.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Pozvánky

03. október 2019

Seminár k maturite z biológie

Štátny pedagogický organizuje 5. novembra 2019 seminár k maturite z biológie. Seminár je určený učiteľom stredných škôl, ktorí pripravujú žiakov na maturitnú skúšku z biológie.

Čítať celý článok

 

03. október 2019

Pozvánka na konferenciu - Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme

S problematikou duševného vlastníctva sa stretávame v školách každý deň – týka sa to tak pedagógov, ako i žiakov. Informácie o tom ako a prečo ho viac podporovať a tiež ako ho chrániť a zakomponovať do vzdelávania ponúka medzinárodná konferencia Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme v dňoch 14. – 15. novembra 2019.

Čítať celý článok

 

01. október 2019

Seminár Mediálna výchova v materských školách – cesta k mediálnej gramotnosti

Štátny pedagogický ústav pozýva učiteľov materských škôl na seminár k metodickej príručke Mediálna výchova v materských školách – cesta k mediálnej gramotnosti. Cieľom seminára je interaktívnou formou podporiť rozvoj kritického myslenia učiteľov s prepojením na rozvíjanie mediálnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách. Lektorkami seminárov sú samotné autorky metodickej príručky. Semináre sa realizujú v Bratislave a v Banskej Bystrici 18.10., 24.10., 30.10. a 8.11.2019 a sú bezplatné. Na seminár je možné sa prihlásiť cez online formulár – kliknutím na odkaz podľa Vami vybraného miesta a termínu.

Čítať celý článok

 

Seminár k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc - Žilina ZMENA

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Odborom školstva Okresného úradu v Žiline organizuje seminár k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc. Seminár pre učiteľov základných škôl zo Žilinského, Banskobystrického a Trenčianskeho samosprávneho kraja sa bude konať 26. novembra 2019.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky