Projekt CJ

Štátny pedagogický ústav je od 16. 09. 2008 riešiteľom projektu „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“. Projekt budeme riešiť v období od 17. 09. 2008 do 16. 09. 2013, t.j. 60 mesiacov. Projekt a jeho aktivity sú zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov základných škôl v predmete 1. cudzí jazyk (anglický, nemecký, ruský, francúzsky, taliansky a španielsky jazyk), ako aj na ďalšie vzdelávanie učiteľov v danom predmete  na 1. stupni  základných škôl. 

Informácie o projekte nájdete na webstránke projektu: www.educj.sk alebo na našej podstránke: Projekty ESF – Projekt CJ.