Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Výskumné úlohy, experimentálne overovania

Štátny pedagogický ústav v rámci svojho postavenia realizuje nasledovné aktivity, o ktorých by sme vás na našich stránkach radi informovali: