Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ je literárno-výtvarná súťaž určená žiakom základných a stredných škôl v SR aj v zahraničí. Jej základným cieľom je vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti.

Organizačný poriadok súťaže

25. ročník súťaže Prihláška do súťaže 25.ročník

24. ročník súťaže Prihláška do súťaže Vyhodnotenie 24. ročníka súťaže

23. ročník súťaže Prihláška do súťaže

22. ročník súťaže Prihláška do súťaže 

Správa z 20. ročníka súťaže

Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Jana Čopíková, PhD.