Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Poznaj slovenskú reč

Súťaž Poznaj slovenskú reč je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, ktorá sa využíva ako dôležitý výchovno-vzdelávací prostriedok v procese skvalitňovania jazykovej pripravenosti žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Školský rok 2016/2017

Vyhlásenie PSR 2017

Organizačný poriadok

Obsahová náplň PSR 2016/2017

Prihláška

Vysvetlivky k prihláške

 

Školský rok 2015/2016

POZNAJ SLOVENSKÚ REČ – XXXVI. ročník súťaže – vyhodnocovacia správa 2016

Výsledkové listiny z celoslovenského kola, 8. – 10. 6. 2016, Nové Zámky:

I. kategória – výsledková listina

II. kategória – výsledková listina

III. kategória – výsledková listina

IV. kategória – výsledková listina

Formuláre na správy o priebehu postupových kôl:

 

Školský rok 2014/2015

XXXV. ročník súťaže POZNAJ SLOVENSKÚ REČ pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – VYHODNOCOVACIA SPRÁVAVYHODNOCOVACIA SPRÁVA

PRÍLOHA č. 1: Údaje o celoslovenskom kole súťaže

PRÍLOHA č. 2: Výsledkové listiny z celoslovenského kola, 3. – 5.6.2015, Nové Zámky

 

Školský rok 2013/2014

CELOŠTÁTNA KOMISIA SÚŤAŽE POZNAJ SLOVENSKÚ REČ

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA – XXXIV. ročník súťaže POZNAJ SLOVENSKÚ REČ pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

PRÍLOHA č. 1: Údaje o celoslovenskom kole súťaže

PRÍLOHA č. 2: Výsledkové listiny z celoslovenského kola, 4. – 6.6.2014, Nové Zámky:

 

Školský rok 2012/2013

Výsledkové listiny z celoslovenského kola, 5. – 7. jún 2013

 

Školský rok 2011/2012

Vyhodnocovacia správa z XXXII. ročníka súťaže POZNAJ SLOVENSKÚ REČ pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským 

Príloha č. 1 – Údaje o PSR - ročník XXXII. - 2011/2012 

Príloha č. 2 – Výsledkové listiny – celoslovenské

 

Školský rok 2010/2011

Výsledková listina z celoslovenského kola,  8. – 10. jún 2011, Nitra

Zodpovedný zamestnanec: PaedDr. Anita Halászová