Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Pekná maďarská reč

Súťaž Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Súťaž je zameraná na rozvoj žiackej tvorivosti tvorbou textov, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok a na zvládnutie práce s jazykovými a literárnymi textami.

Školský rok 2016/2017

Vyhlásenie súťaže PMR _Zmena termínu_NOVÉ

Organizačný poriadok PMR

Obsahová náplň súťaže PMR

Prihláška PMR

Formuláre na správy o priebehu postupových kôl:

školské kolo okresné kolo krajské kolo

 

Školský rok 2015/2016

PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – vyhodnocovacia správa 2016

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – CELOSLOVENSKÉ KOLO 13.-15. 4. 2016 – KOŠICE

 

Školský rok 2014/2015

Záverečná správa PMR 2015 –  NOVÉ

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – CELOSLOVENSKÉ KOLO – 16-18.04.2015

 

Školský rok 2013/2014

Výsledková listina z celoslovenského kola, konaného v dňoch 9. -11. apríla 2014 v Košiciach

Školský rok 2012/2013

Výsledková listina z celoslovenského kola, konaného v dňoch 17.-19. apríla 2013 v Košiciach

Školský rok 2011/2012

Výsledková listina z celoslovenského kola, konaného v dňoch 18. -20. apríla 2012 v Košiciach 

Školský rok 2010/2011

Výsledková listina z celoslovenského kola, konaného v dňoch 13. – 15. apríla 2011 v Košiciach

 

Zodpovedný zamestnanec: PaedDr. Gyöngyi Ledneczká