Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Pracovné materiály zo školení k pilotnej fáze zavádzania iŠVP pre MŠ

Vážení účastníci školení k pilotnej fáze zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre MŠ, pod týmto odkazom nájdete zverejnené pracovné verzie prezentácií z augustových školení k iŠVP pre MŠ. Upozorňujeme, že v prípade plánovania ide len o námety a príklady možností rozpracovania tém a plánov výchovno-vzdelávacej činnosti.

 

Zverejnené sú prezentácie k:

Rovnako zverejňujeme aj pracovnú verziu k adaptáciám výkonových štandardov pre jednotlivé vzdelávacie oblasti.