Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Pozvánky na pracovné stretnutia s riaditeľmi MŠ prihlásenými do pilotnej fázy zavádzania iŠkVP

Pozvánka Banská Bystrica

Pozvánka Nitra

Pozvánka Prešov

Pozvánka Trnava