Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Pozvánka na školenie

Vážení riaditelia MŠ, na emailové adresy uvedené v dohodách o vzájomnej spolupráci Vám boli zaslané pozvánky ku školeniam k pilotnej fáze zavádzania inovovaného ŠVP. V prípade, že Vám termín na ktorý ste dostali pozvánku nevyhovuje, nahláste zmenu miesta školenia podľa zverejnených pozvánok. O tejto zmene prosíme informujte ŠPÚ e-mailom na adrese pilotms@statpedu.sk

Pozvánky: 

Banská Bystrica

Bratislava

Komárno

Košice

Nitra1

Nitra2

Prešov

Trenčín

Trnava

Žilina