Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Štatút Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave

Štatút Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave

Dodatok č. 3 k štatútu ŠPÚ