Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Kontakty na zamestnancov

Priezvisko Meno klapka e-mail poznámka
Bartošová, Mgr. Iveta 203 iveta.bartosova (at) statpedu.sk  
Bartošová, Bc. Nikola 208 nikola.bartosova (at) statpedu.sk  
Benčová, PhDr. Lýdia 311 lydia.bencov (at) statpedu.sk  
Bizíková, PhDr. Ľubica 304 lubica.bizikova (at) statpedu.sk  
Bubeník, Mgr. Marek 126 marek.bubenik (at) statpedu.sk  
Bockaničová, PaedDr., PhD. Katarína 105 katarina.bockanicova (at) statpedu.sk  
Butašová, Doc., PhDr., CSc. Anna 210 anna.butasova (at) statpedu.sk  
Csiba, Mgr., PhD. Karol 313 karol.csiba (at) statpedu.sk  
Čerešňa Peter 198 peter.ceresna (at) statpedu.sk  
Čopíková, Mgr., PhD. Jana 122 jana.copikova (at) statpedu.sk  
Dedinská Viera 108 viera.dedinska (at) statpedu.sk  
Domancová, Mgr., PhD. Iris 226 iris.domancova (at) statpedu.sk  
Döményová, Mgr. Andrea 221 andrea.domenyova (at) statpedu.sk  
Ďuranová, PhDr. Denisa 119 denisa.duranova (at) statpedu.sk  
Facuna, PhDr., PhD. Jozef 209 jozef.facuna (at) statpedu.sk  
Ferančíková, Bc. Jarmila 193 jarmila.ferancikova (at)statpedu.sk  
Gruberová Lenka 106 lenka.gruberova (at) statpedu.sk  
Hajduk, doc., PhDr., PhD. Ľudovít 323 ludovit.hajduk (at) statpedu.sk  
Halászová, PaedDr. Anita 162 anita.halaszova (at) statpedu.sk  
Haukwitz, Mgr. Jarmila 104 jarmila.haukwitz (at) statpedu.sk  
Holešová Janka 107 janka.holesova (at) statpedu.sk  
Kaščáková, PaedDr. Lenka 222 lenka.kascakova (at) statpedu.sk dohoda
Kelecsényi, Mgr., PhD. Peter 225 peter.kelecsenyi (at) statpedu.sk  
Kočíšek Martin 103 martin.kocisek (at) statpedu.sk dohoda
Krnáčová, Mgr. Anna 127 anna.krnacova (at) statpedu.sk  
Kuruczová, Mgr. Alena 109 alena.kuruczova (at) statpedu.sk  
Kuzma, PaedDr., PhD. Jozef 220 jozef.kuzma (at) statpedu.sk  
Ledneczká, PaedDr., PhD. Gyöngyi 207 gyongyi.ledneczka (at) statpedu.sk  
Lukáčová, Ing. Mária 323 maria.lukacova (at) statpedu.sk  
Lichá, Mgr. Zuzana 127 zuzana.licha (at) statpedu.sk  
Masaryková, Mgr., PhD. Dana 222 dana.masarykova (at) statpedu.sk dohoda
Menzlová, Ing. Beata 227 beata.menzlova (at) statpedu.sk  
Mizerová, Mgr. Božena 303 bozena.mizerova (at) statpedu.sk  
Mlynarčíková, Mgr.  Michaela 302 michaela.mlynarcikova (at) statpedu.sk  
Nogová, RNDr., PhD. Mária 307 maria.nogova (at) statpedu.sk dohoda
Páleníková, PaedDr. Mariana 218 mariana.palenikova (at) statpedu.sk  
Pavlikánová, PaedDr., PhD. Martina 222 martina.pavlikanova (a) statpedu.sk  
Petrovský Marián 111 marian.petrovsky (at) statpedu.sk  
Píšová, PhDr., PhD. Janka 313 janka.pisova (at) statpedu.sk  
Procházka Peter 185 peter.prochazka (at) statpedu.sk  
Príkopský Dušan 297 dusan.prikopsky (at) statpedu.sk  
Reiterová, PaedDr. Monika 204 monika.reiterova (at) statpedu.sk  
Rostami, PhDr. Veronika 305 veronika.rostami (at) statpedu.sk  
Seňanová Silvia 318 silvia.senanova (at) statpedu.sk  
Segretain, PaedDr. Arnaud 211 arnaud.segretain (at) statpedu.sk  
Somorová, PaedDr. Renáta 319 renata.somorova (at) statpedu.sk  
Stachová, Ing. Iveta 110 iveta.stachova (at) statpedu.sk  
Tkáčová Vanečková Dagmar 202 dagmar.vaneckova (at) statpedu.sk  
Tatranská, RNDr. Mária 224 maria.tatranska (at) statpedu.sk  
Tarabová, PaedDr. Mária 219 maria.tarabova (at) statpedu.sk  
Tímárová, Mgr. Lívia 118 livia.timarova (at) statpedu.sk  
Ujházyová, Mgr., PhD. Michaela 123 michaela.ujhazyova(at)statpedu.sk  
Ulehlová Kristína 114 kristina.ulehlova (at)statpedu.sk  
Vargová, PhDr., CSc. Dáša 205 dasa.vargova (at) statpedu.sk  
Višňovská, Mgr., PhD. Miroslava 128 miroslava.visnovska (at) statpedu.sk  
Vladová, PaedDr., PhD. Katarína 206 katarina.vladova (at) statpedu.sk  
Žovtík, Mgr. Peter 113 peter.zovtik (at) statpedu.sk  

 

Zoznam zamestnancov k 26.10.2016
e-mail: spu (at) statpedu.sk 
web: www.statpedu.sk
tel:  02/ 49 276 111