Cieľové požiadavky platné od školského roka 2011/2012 do školského roka 2012/2013 vrátane