Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


03.08.2015

Štátny pedagogický ústav vyhlási verejné obstarávanie na tlač a grafické spracovanie

(aktualizovaný oznam zo dňa 5. 6. 2015)

Štátny pedagogický ústav vyhlasuje verejné obstarávanie s názvom Tlačiarenské a grafické služby. Predpokladaný termín vyhlásenia zákazky v Elektronickom kontraktačnom systéme je 06. 08. 2015.

Ide o podlimitnú zákazku s predpokladanou hodnotou 121 011,97 eur bez DPH. Zákazka je podlimitná a bude realizovaná v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní cez Elektronický kontraktačný systém. Predmet zákazky tvorí tridsaťtri rôznych publikácií, ktoré sú výstupom Štátneho pedagogického ústavu.