Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


20.01.2017

ŠPÚ pomôže školám odborne posilniť regionálnu výchovu v základných školách

V Štátnom pedagogickom ústave s predsedom Folklórnej únie na Slovensku Mgr. art. Štefanom Zímom prebehlo rokovanie v rámci posilnenia regionálnej výchovy v základných školách.  Rokovanie sa týkalo prípravy námetových listov zo strany Folklórnej únie na Slovensku spolu s odborníkmi na tradičnú kultúru a slovenskú históriu. Námetové listy ako konkrétny návod na tému tradícií a tradičnej slovenskej kultúry na webe ŠPÚ budú pomôckou pre učiteľov v rámci prierezovej témy regionálna výchova.

 „Prostredníctvom zážitkového učenia, poznania slovenského folklóru, jeho histórie i tradičnej kultúry vieme ovplyvniť výchovnú zložku vzdelávania. Interaktívnou, prirodzenou hravou formou dokážeme lepšie ako memorovaním usmerniť  hodnotovú orientáciu a tvorivosť našich žiakov, spontánne v nich budovať pocit národnej hrdosti a vlastenectva, využiť toto poznanie na výchovu detí k slušnosti, ľudskosti, úcte, korektnosti a tolerantnosti“, uzavrel riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.