Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


24.01.2017

Slovenská a česká regionálna akadémia : Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť

Štátny pedagogický ústav je hlavným organizátorom Slovenskej a českej regionálnej akadémie s názvom Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť (Regionálna akadémia). Regionálna akadémia je zameraná na podporu demokratickej a inkluzívnej školskej klímy v Slovenskej a Českej republike a je určená pre základné školygymnáziá s osemročným vzdelávacím programom. Program vzdelávania je pripravený Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – podľa modulu letných škôl, ktorý vychádza z materiálov Rady Európy a je realizovaný medzinárodnými tímom facilitátorov. Cieľom vzdelávania je príprava a následná implementácia školských projektov za spolupráce školských tímov a facilitátorov.

Slovenská a česká regionálna akadémia: Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť  je podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (Granty EHP a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike).

Obdobie trvania projektu: 1.október 2016 – 30. jún 2017  

Prípravná fáza: október 2016

Slovenské a české školy sa na regionálnu akadémiu prihlasovali formou elektronických prihlášok zasielaných do 10. októbra 2016 a potvrdenie o výbere školy im bolo doručené do 17. októbra 2016.

Výzva na prihlasovanie škôl 

Realizačná fáza: 2. – 6. november 2016

Regionálna akadémia sa uskutočnila 2. až 6. novembra 2016 v Šamoríne a zúčastnilo sa jej 8 slovenských základných škôl a 2 české základné školy. Slovensko zastupovali školy z Bratislavského, Žilinského, Prešovského, Košického a Trnavského samosprávneho kraja, Českú republiku zastupovali školy zo Stredočeského a Moravskosliezskeho kraja.

Správa o Regionálnej akadémii

Implementačná fáza: december 2016 – máj 2017