Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


12.10.2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ.Hajduk a riaditelia British Council sa dohodli na vzájomnej spolupráci

„Sme veľmi radi, že riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk vidí priestor na vzájomnú spoluprácu obidvoch inštitúcií, riaditeľ nášho zastúpenia pre Slovensko Alastair Basset bude pracovať na veciach, na ktorých sme sa dohodli“, ubezpečila regionálna riaditeľka British Council pre EÚ Rebecca Walton.“

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. sa dohodol s riaditeľom, zastupujúcim British Council v Bratislave, Alastairom Bassettom a regionálnou riaditeľkou British Council pre EÚ Rebeccou Walton na spolupráci pri tvorbe a realizácii projektu vzdelávania pedagógov na prvom stupni základných škôl v anglickom jazyku. Do konca roka vytvoria obidve inštitúcie spoločne komisiu, ktorá vypracuje projektový zámer na vyškolenie učiteľov angličtiny pre prvý stupeň základných škôl, budúcich koordinátorov pre jednotlivé kraje, ktorí budú riadiť doškoľovací program pre učiteľov v jednotlivých okresoch.

Riaditelia ŠPÚ a BC si vymenili vzájomné skúsenosti s vzdelávacím procesom v Slovenskej republike. Hovorili spolu o úrovni vyučovania angličtiny a pripravenosti učiteľov na vyučovanie cudzích jazykov, najmä v základných školách, s cieľom spoločne zlepšiť systém vzdelávania v tejto oblasti v jednotlivých regiónoch Slovenska, ako aj o tom, ako lepšie uplatniť v slovenských školách metodický prístup CLIL v anglickom jazyku. 

„Sme veľmi radi, že riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk vidí priestor na vzájomnú spoluprácu obidvoch inštitúcií, riaditeľ nášho zastúpenia pre Slovensko Alastair Basset bude pracovať na veciach, na ktorých sme sa dohodli“, ubezpečila regionálna riaditeľka British Council pre EÚ Rebecca Walton.“