Ministerstvo práce


15.11.2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk na podujatí Sloboda cestou tvorivosti venovanom novej knižnej publikácii o etickej výchove

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., vo svojom vystúpení na kultúrno-vzdelávacom podujatí Sloboda cestou tvorivosti vo vlastivednom múzeu v Hlohovci, vyzdvihol prínos novej knižnej publikácie Tvorivé aplikácie etickej výchovy v mimoškolskej činnosti. Knihu od doc. PaedDr. Igora Lomnického, PhD. a PaedDr. J. Štefánie Kuzmovej, PhD., s ilustráciami Radoslavy Hrabovskej, ktorá vyšla vďaka z iniciatívy Občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM a FF UKF v Nitre, podporil ŠPÚ, ZUŠ a Únia žien v Hlohovci. Riaditeľ ŠPÚ doc. Ľ Hajduk hovoril vo svojom príhovore predovšetkým o aktuálnych úlohách ŠPÚ v oblasti tvorivého výskumu.

„V ŠPÚ nám ide najmä o riešenie a zabezpečovanie takých výskumných a odborných úloh v oblasti výchovy a vzdelávania, tvorbu a hodnotenie učebníc ako aj vzdelávacích štandardov pre jednotlivé vzdelávacie oblasti, ktoré prispejú k rozvoju tvorivosti detí a žiakov. Práve táto knižná publikácia o tvorivých možnostiach etickej výchovy, ktorú dnes uvádzame do života, je dôležitým kamienkom do pestrej mozaiky modernej výchovy v mimoškolskej činnosti na Slovensku, ktorá prepája etiku a umenie,“ uviedol Ľ. Hajduk.