Aktuality

ŠPÚ bude spolupracovať s Raabe a Expol pedagogika na skvalitňovaní škôl aj učiteľov

24.5.2017

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupcami Raabe a Expol pedagogika o ďalšej spolupráci v oblasti výchovno-vzdelávacích aktivít pre učiteľov a školy. Hovorili spolu o cieľoch, ktoré ich spájajú v podpore kvalitného vzdelávania prostredníctvom kvalitných učebných materiálov a kvalitných pedagógov. Zhodli sa na tom, že medzi platformy, kde sa dá potenciál výchovno-vzdelávacej práce zlepšovať a skvalitňovať,  sú napríklad medzinárodné odborné konferencie pre učiteľov.

ŠPÚ prezentoval návrhy riešení na zlepšenie výsledkov testovania žiakov v štúdii PISA

18.5.2017

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní pod záštitou  Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana zorganizovali na Žilinskej univerzite v Žiline celoslovenskú odbornú konferenciu k výsledkom medzinárodnej štúdie PISA 2015 - Výzvy pre slovenské školstvo.  Desiatky pedagógov zo základných, stredných a vysokých z celého Slovenska si vypočuli informáciu o plnení vecného a časového plánu opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov, vrátane konkrétnych referátov výskumných a vývojových pracovníkov ŠPÚ.

Členovia PK ŠPÚ pre biológiu upozorňujú na absenciu tematických učebníc

17.5.2017

V súvislosti s otázkou aktualizácie existujúcich učebníc biológie pre základné školy a gymnáziá zdôraznili členovia Predmetovej komisie Štátneho pedagogického ústavu opäť potrebu tematických učebníc biológie pre žiakov gymnázií. Kľúčovou sa podľa nich stáva potreba učebnice biológie človeka, zdravého životného štýlu a poskytovania predlekárskej prvej pomoci. Členovia PK na svojom pracovnom rokovaní navrhli, aby bol pracovný názov tejto tematickej učebnice Zdravie a životný štýl človeka.

Riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka ocenila Slovenská rada rodičovských združení medailou

15.5.2017

Riaditeľa ŠPÚ doc. PhDr.Ľudovíta Hajduka, PhD. ocenila Slovenská rada rodičovských združení medailou za podiel na zvyšovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Oceňovanie pedagógov a pedagogických zamestnancov zo Slovenska bolo súčasťou VI. Európskeho festivalu umeleckého školstva a 11.národného stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl, ktorý sa skončil v nedeľu (14.5.) v Bardejove. Okrem riaditeľa ŠPÚ ocenila SRRZ aj ďalších 5 výskumných a vývojových pracovníkov tejto inštitúcie.

Workshop v ŠPÚ s nemeckým lektorom Jensom Krügerom pre učiteľov

11.5.2017

V Štátnom pedagogickom ústave sa konal ďalší workshop pre učiteľov nemeckého jazyka. Nemecký lektor Jens Krüger na ňom predstavil slovenským pedagógom rôzne aktivity, ktoré žiakov nielen zaujmú, ale vedú aj k zlepšeniu ich komunikatívnych zručností.

„Učiť cudzí jazyk, konkrétne aj nemecký jazyk tak, aby sa žiaci učili  s radosťou, je veľké umenie. Preto podporujeme rôzne formy aktivít, ktoré motivujú učiteľov, a žiakom uľahčujú učenie sa cudzieho jazyka, “ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk na úvod workshopu.

Stránky