Aktuality

Interkultúrne vzdelávanie v základných školách so žiakmi z rómskych komunít

17.2.2017

Medzi prioritné úlohy ŠPÚ patrí inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi pri vytváraní podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách. ŠPÚ bude realizovať akreditované inovačné vzdelávanie v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru.

ŠPÚ bude garantom overovania vzdelávania v anglickom jazyku formou metodiky Jolly Phonics

16.2.2017

Štátny pedagogický ústav bude garantom experimentálneho overovania vzdelávania v anglickom jazyku v základných školách formou metodiky Jolly Phonics. Dohodli sa na tom riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a výkonná riaditeľka Education Initiative, organizácie pre vzdelávanie učiteľov a distribúciu výukového materiálu Jolly Phonics na Slovensku, Viera Machálková. Hlavným zámerom overovania je  kontinuálne posilniť vzdelávanie na predškolskom a elementárnom stupni.

Riaditeľ ŠPÚ na akadémii k Medzinárodnému dňu žien a dievčat vo vede v Malackách

16.2.2017

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa zúčastnil, pri príležitosti oceňovania bývalých i súčasných úspešných študentiek Gymnázia v Malackách, na slávnostnej Akadémii k Medzinárodnému dňu žien a dievčat vo vede.  Absolventky i súčasné študentky Gymnázia na ulici 1. mája v Malackách dostali ocenenie za mimoriadne výsledky v národných i medzinárodných súťažiach, výskumných projektoch a olympiádach.

Na titul Slovenka roka 2017 je navrhnutá aj výskumná pracovníčka z ŠPÚ Iris Domancová

16.2.2017

Na titul Slovenka roka 2017 v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov ašpiruje aj výskumná pracovníčka zo Štátneho pedagogického ústavu Iris Domancová, ktorá pracuje v ŠPÚ dvadsaťpäť rokov na Oddelení špeciálnej pedagogiky a inklúzie. Jej odborným zameraním je pedagogika sluchovo postihnutých. Spolu s ďalšími 26 nominantkami ju dnes predpoludním predstavili organizátori deviateho ročníka tejto čitateľskej ankety.  

Workshop pre učiteľov/učiteľky zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a cieľoch udržateľného rozvoja

16.2.2017

Štátny pedagogický ústav a Informačný servis Organizácie Spojených národov vo Viedni organizuje pre učiteľov a učiteľky workshop zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a cieľoch udržateľného rozvoja.

Jednodňová vzdelávacia aktivita  sa uskutoční dňa 19. mája 2017 vo Viedenskom medzinárodnom centre Organizácie Spojených národov (UNIS Vienna). Zúčastniť sa jej môžu učitelia/učiteľky všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov, ktorí pôsobia vo vyššom strednom vzdelávaní.

Stránky