Aktuality

ŠPÚ spolu s ďalšími partnermi odsúhlasili Rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka A1

24.3.2017

Na akademickej pôde Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe sa konalo druhé nadnárodné projektové stretnutie v rámci medzinárodného projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia – Erasmus+“ (číslo projektu: 2016-1-SK01-KA202-022602). Predmetom rokovania bol Rámcový vzdelávací program rómskeho jazyka vrátane jazykového portfólia podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Boli prediskutované dokumenty, ktoré majú podporiť rozvoj komunikačných zručností na jazykovej úrovni A1 podľa SERR.

ZŠ Matky Alexie spolu so ŠPÚ vyhlásila súťaž Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

24.3.2017

Základná škola Matky Alexie spolu so Štátnym pedagogickým ústavom vyhlásila 2. ročník súťaže   Kľúče od kráľovstva Márie Terézie. Do celoslovenskej súťaže pri príležitosti 300. výročia narodenia panovníčky sa môžu zapojiť žiaci a učitelia základných škôl témou z histórie, spojenej s obdobím panovania Márie Terézie, prostredníctvom výtvarno-literárnej súťaže. Témou tohto ročníka je pamäť miesta a osobnosti jednotlivých regiónov Slovenska, ktoré majú priamy súvis s vládou, reformami a pôsobením panovníčky.

ŠPÚ a Rakúsky inštitút v Bratislave pripravujú workshop pre učiteľov nemčiny

23.3.2017

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Rakúskym inštitútom organizuje pre učiteľov zo Slovenska workshop Filme im Deutschunterricht / Österreich im Film. Workshop sa bude konať dňa 26. 04. 2016  v Štátnom pedagogickom ústave na Pluhovej ulici 8 v Bratislave. Workshop je určený pre učiteľov nemeckého jazyka v osemročných gymnáziách a stredných školách. Na workshope budú mať učitelia okrem iného možnosť zostaviť praktické cvičenia k filmom. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe správy spolu s kontaktnými údajmi na prihlásenie sa na workshop. 

ŠPÚ a OZ Baštrng chcú formou súťaže podporiť rozvoj kreativity študentov stredných škôl

23.3.2017

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s OZ Baštrng pripravia podmienky súťaže pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl, zameranej na získavanie nových poznatkov a podporu rozvoja kreatívneho myslenia a zručností. Na pracovnom stretnutí v ŠPÚ sa na tom dohodli zástupcovia ŠPÚ, OZ Baštrng a Divadla LA KOMIKA.

Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní – výzva na prihlasovanie

22.3.2017

Štátny pedagogický ústav ako odborný garant projektu experimentálneho overovania s názvom Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní vyhlasuje výzvu na prihlasovanie.

Experimentálne overovanie je orientované na 1. stupeň základnej školy, v ktorej sa anglický jazyk vyučuje už od 1. ročníka.

Finálny dátum na predloženie žiadosti je do 29.3.2017 elektronicky na adresu jolly@statpedu.sk

Stránky