Aktuality

ŠPÚ pomôže školám odborne posilniť regionálnu výchov v základných školách

20.1.2017

V Štátnom pedagogickom ústave s predsedom Folklórnej únie na Slovensku Mgr. art. Štefanom Zímom skonkretizovali oblasti spolupráce medzi ŠPÚ a FUS v rámci posilnenia regionálnej výchovy v základných školách. Námestníčka ŠPÚ PaedDr. Renáta Somorová sa  v tejto súvislosti s predsedom FÚS dohodla na vytvorení námetových listov a dodatku ŠVP k exkurziám v základných školách. FUS spolu s odborníkmi na  tradičnú kultúru a slovenskú históriu pripraví návrh zoznamu miest, spojených s významnými osobnosťami našich dejín a udalostí, ktoré budú pomôckou pre školy v dvoch oblastiach.

Riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka prijala štátna tajomníčka MŠVVŠ SR Oľga Nachtmannová

17.1.2017

Riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD. prijala dnes na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR štátna tajomníčka rezortu Oľga Nachtmannová, PhD. Hovorili spolu o plánovaných výskumných o možnostiach užšej vzájomnej spolupráce, aktivitách ŠPÚ v spolupráci s vysokými školami, ale aj o súčasnom stave školstva a jeho ďalších perspektívach. Nevyhli sa ani témam, ktoré sa týkajú cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti základného, stredného a vysokého školstva na Slovensku.

Globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizácia, extrémizmus, migračná kríza Ako reagovať v škole na tieto naliehavé a aktuálne témy

16.1.2017

Cieľom predkladaného textového materiálu je ponúknuť školám metodické odporúčania ako by mohli pristupovať k vnímaniu týchto nielen aktuálnych, ale i citlivých tém ako je globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizácia až extrémizmus, či migračná kríza pri výchove a vzdelávaní žiakov. Na tieto témy, ktoré svojou podstatou predstavujú „spojené nádoby“ ponúkame pedagógom odborné informácie, metodické i praktické námety a tiež podnetné inšpirácie a zdroje.

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk: Pozitívom súťaže VCÖ, s účasťou slovenských škôl, je experimentovanie a podpora praxe

9.1.2017

V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave dnes odovzdali pomôcky v hodnote 1000 eur slovenským školám, ktoré sa zapojili do 14. ročníka medzinárodnej projektovej súťaže, ktorú každé dva roky vyhlasuje Asociácia učiteľov chémie Rakúska (Verband der Chemielehrer Österreichs – VCÖ). Pomôcky zástupcom škôl za účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu doc. Ľudovíta Hajduka odovzdal prezident VCÖ dr. Ralf Becker z rakúskeho kompetenčného centra pre didaktiku chémie spolu so zástupkyňou firmy Kvant Beatou Zbitekovou.

V ŠPÚ bolo pracovné stretnutie k projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

20.12.2016

Za účasti poslanca NR SR Pétera Vörösa sa v Štátnom pedagogickom ústave konal workshop zástupcov ministerstva školstva, Metodicko - pedagogického centra a ŠPÚ k národnému projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Hlavnou témou rokovania bol návrh harmonogramu hlavných úloh Štátneho pedagogického ústavu  v rámci tohto projektu na rok 2017. 

Stránky